Skip links

Chuột Vàng Bạo Phát

Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 243 & 1024 đường

Loại trò chơi

96.12%
RTP
3 x 5 & 4 x 5
Cuộn
2,000X
Thắng tối đa
★★★☆☆
Biến động

Tính năng

Chuột Vàng Bạo Phát là trò chơi 5 guồng, Cá cược video 3 hàng có bội số tăng dần. Xuất hiện 3 biểu tượng Scatter trở lên, bạn có thể kích hoạt tối đa 20 vòng trò chơi miễn phí. Trong các trò chơi miễn phí, các guồng sẽ mở rộng tới 1024 đường để giành chiến thắng! Khi kết hợp chiến thắng liên tiếp được thực hiện 2, 5 hoặc 10 lần, giải thưởng "M" trên bảng sẽ chuyển thành biểu tượng Golden Wild!

Explore
Drag