Skip links

Vua Arthur (Phiên Bản Vàng)

Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 30 dòng

Loại trò chơi

96.12%
RTP
3 x 5
Cuộn
1,000X
Thắng tối đa
★★★★★
Biến động

Tính năng

Vua Arthur là một vị vua huyền thoại. Thanh kiếm ông đeo được gọi là Excalibur. Trong trò chơi, nếu xuất hiện nhiều hơn ba biểu tượng tiền thưởng người chơi sẽ được nhận thêm các vòng quay. Trong trò chơi miễn phí vàng, khi tính năng chèn lại thanh kiếm được kích hoạt, sẽ được nhận thêm các vòng quay miễn phí vàng. Hãy đến và thách thức Vua Arthur (Phiên Bản Vàng)!

Explore
Drag