Skip links

Vương Bài Khách Quý

Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 2,000 đường

Loại trò chơi

96.79%
RTP
4 x 5 x 5 x 5 x 4
Cuộn
1,500X
Thắng tối đa
★☆☆☆☆
Biến động

Tính năng

Đây là trò chơi cá cược theo chủ đề Poker đầu tiên của Yellow Bat. Biểu tượng Khung Vàng sẽ biến thành biểu tượng WILD khi chúng được xếp thành hàng. Càng nhận được nhiều combo, cấp số nhân nhận được càng cao! Nhận tới 50 vòng quay miễn phí trong trò chơi miễn phí. Trong các trò chơi miễn phí, bội số thanh toán sẽ tăng lên X2, X4, X6, X10 sau khi các biểu tượng liên kết được loại bỏ. Quay ngay! Phần thưởng cho chiến thắng của bạn!

Explore
Drag