Skip links

Bóng Tường Long

Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 1 dòng

Loại trò chơi

96.5%
RTP
1 x 3 & 4
(extra 2 x 3 & 4)
Cuộn
1,000X
Thắng tối đa
★☆☆☆☆
Biến động

Tính năng

Trò chơi cá cược hoàn toàn mới! Trò chơi cá cược video 1x3 ly kỳ và hấp dẫn, Rolling Fortune, hiện đã được ra mắt! Khi "Bi rồng" xuất hiện trên các dòng, người chơi sẽ giành được giải thưởng và bội số. Kích hoạt chức năng “Cược thêm” để nhân phần thưởng và tăng thêm sự phấn khích! Hãy đến và giành giải thưởng tối đa 1000X!

Explore
Drag