Skip links

Kho Báu Thor

Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 243 đường

Loại trò chơi

96.15%
RTP
3 x 5
Cuộn
5,400X
Thắng tối đa
★★★☆☆
Biến động

Tính năng

Sấm chớp! Một tiếng sét khổng lồ mang lại những phần thưởng lớn! Trong trò chơi miễn phí, khi biểu tượng WILD xuất hiện trong tổ hợp chiến thắng, các khoản tín dụng sẽ nhân lên một hệ số ngẫu nhiên với tối đa là 30 lần! Hiệu ứng âm thanh và hình ảnh đáng kinh ngạc của Thor Fortune chắc chắn sẽ mang đến cho người chơi trải nghiệm chơi game cá cược hoàn toàn mới! Hãy tham gia cuộc phiêu lưu sử thi này!

Explore
Drag