Skip links

Báu Vật Thỏ Vàng

Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 243 đường

Loại trò chơi

95.5%
RTP
3 x 5
Cuộn
800X
Thắng tối đa
★★☆☆☆
Biến động

Tính năng

Chơi Thỏ vàng có thể mang lại cho bạn may mắn cả năm! Khi biểu tượng Wild xuất hiện trong các trò chơi miễn phí, tất cả chiến thắng sẽ được nhân với một hệ số ngẫu nhiên. Trong tính năng Bunny Up, tín dụng sẽ được nhân với tỷ lệ phần trăm hiển thị trên màn hình với mức tối đa là 500%. Khi tất cả số thực bị bao phủ bởi cùng một mức phân tán trong tính năng Bunny Up, tất cả chiến thắng sẽ được nhân đôi. Hãy chơi để nhận giải thưởng Thỏ Vàng của bạn nhé!

Explore
Drag