Skip links

Chiêu Tài Tiến Bảo

Trò chơi nhỏ & Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 243 đường

Loại trò chơi

96.18%
RTP
3 x 5
Cuộn
2,000X
Thắng tối đa
★★★☆☆
Biến động

Tính năng

Dựa trên một trò chơi phổ biến rộng rãi khắp Đông Nam Á, Chiêu Tài Tiến Bảo tiếp tục chương trình "Chúc may mắn và vận may" nguyên tố văn hóa Trung Hoa làm chủ đề chính. Kết hợp với tính năng "Giữ và Xoay", phần thưởng trò chơi miễn phí và Dragon Up chắc chắn sẽ đưa niềm vui lên một tầm cao mới.

Explore
Drag