Skip links

Ma Đèn Thần Bí

Trò chơi nhỏ & Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 243 đường

Loại trò chơi

95.5%
RTP
3 x 5
Cuộn
900X
Thắng tối đa
★★☆☆☆
Biến động

Tính năng

Đèn Thần rất khác biệt và sáng tạo. Chiếc đèn thần lắc ngang trên màn hình là một trong những điểm đặc biệt của trò chơi này. Trong tính năng GIỮ & THẮNG, người chơi có cơ hội nhận được +3 VÒNG QUAY trong một lần quay hoặc đồng xu vàng theo tỷ lệ phần trăm. Hơn nữa, trò chơi miễn phí tối đa lên tới 30.

Explore
Drag