Skip links

Long Môn Thiên Hạ

Giải đặc biệt & Trò chơi nhỏ & Trò chơi miễn phí

Cá cược video, 243 & 1024 đường

Loại trò chơi

97.15%
RTP
3 x 5 & 4 x 5
Cuộn
10,000X
Thắng tối đa
★★★☆☆
Biến động

Tính năng

Trò chơi tuyệt vời Long Môn Thiên Hạ này sẽ đưa bạn đến một tầm cao mới của trải nghiệm chơi game. Tính năng Power Up đặc biệt mang lại bội số cao hơn khi các biểu tượng rồng cùng màu được xếp chồng lên nhau. 5 con rồng biểu thị 5 nguyên tố đất và mỗi biểu tượng có một hình ảnh động độc đáo khi các biểu tượng của chúng được xếp chồng lên nhau.

Explore
Drag